Prakses informācija


 


INFORMĀCIJA PACIENTIEM PAR IESTĀDES SNIEGTO PAKALPOJUMU SAŅEMŠANAS IESPĒJU PERSONĀM AR FUNKCIONĀLIEM TRAUCĒJUMIEM


Balvu poliklīnikā Krasta iela 1, Balvos, Modrites Silaunieces ģimenes ārsta praksē


Pamats: LR MK „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” Nr.60
Pacientu pieraksts pacientiem ar funkcionāliem traucējumiem apmeklējumam pie gimenes ārsta Modrites Silaunieces gimenes ārsta praksē notiek vispārējā kārtībā pa tālruni 64521944


Pierakstoties pie speciālista medicīnas reģistrators noskaidro vai pacients ir/nav ar funkcionāliem traucējumiem


Gadījumā, ja pacienta aprūpei nepieciešams medicīnisko tehnoloģiju pielietojums, ko nevar veikt prakses telpās , personāls organizē pacienta nogādāšanu attiecīgajā speciālista kabinetā vai speciālista apskati prakses telpās.


Modrītes Silaunieces ĢĀP atvaļinājumā 20.07.2020.-17.08.2020. 


 Aizvieto Dr. Baranovskas ĢĀP tel Nr 64521121. Neatliekamos gadījumos griezties Balvu slimnīcas Uzņemšanas nodaļā.

  Pieņemšanas laiki

Prakses darba laiki Ārsta pieņemšanas laiki Akutās stundas
Pirmdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 08:00-09:00
Otrdiena 08:00-16:00 10:00-14:00 10:00-11:00
Trešdiena 11:00-19:00 15:00-19:00 15:00-16:00
Ceturdiena 08:00-16:00 12:00-16:00 12:00-13:00
Piektdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 08:00-09:00
Sestdiena - - -
Svetdiena - - -

  Prakses rekviziti

Balvi, Krasta iela 1 (LV-4501)

Tālrunis: 64521944
E-pasts: modritesilauniece@inbox.lv

Ārsta mājas lapa atjaunināta: 2020-07-20

drukāt