Prakses informācija

Prakses darbinieki:     Jeļena Požarska – sertificēta ģimenes ārste,


                                    Irina Sabaļauskiene – sertificēts ārsta palīgs,


                                 Viktorija Možaiko – sertificēts ārsta palīgs.


Prakses darba laikā tālrunis iepriekšējam pierakstam un konsultācijām: +371 65438037.


Ārsta mobilais tālrunis (negarantē tūlītējo atbildi):  +371 29218989.


Ārpus prakses darba laikā ir iespējams vērsties:
pie dežūrārsta ( http://www.vmnvd.gov.lv/lv/469-veselibas-aprupes-pakalpojumi/gimenes-arsti/dezurarsti-arpus-gimenes-arstu-darba-laika )
ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis +371 66016001;neatliekamā medicīnas palīdzība  112;113
Ārstniecības iestādei ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.
Pateicība ERAF fondam par finansiālo atbalstu. Līgums Nr.3DP/3.1.5.1.1/10/APIA/VEC/112 "Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jeļenas Požarskas ārsta praksē".
Kopš 2019.gada augusta Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta prakse īsteno projektu "Tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Jeļenas Požarskas ģimenes ārsta praksē" Nr. 9.3.2.0/19/A/090. Projekta kopējā summa sastāda 7910.00 EUR, finansējumu veido ERAF, Valsts budžets un ārstniecības prakses līdzfinansējums. Projektā tiks iegādāta datortehnika un medicīnas iekārtas. Projekta ietvaros tiks īstenotas darbības, kas ir vērstas uz sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju grupu situācijas uzlabošanu un nodrošina iespējas projekta dalībniekam saņemt vienlīdzīgus veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no dzimuma, invaliditātes veida, vecuma un citiem faktoriem.


31.03.2020. Ir noslēdzies projekts   Nr. 9.3.2.0/19/A/090 "

  Pieņemšanas laiki

Prakses darba laiki Ārsta pieņemšanas laiki Akutās stundas
Pirmdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 12:00-13:00
Otrdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 12:00-13:00
Trešdiena 11:00-19:00 15:00-19:00 14:00-15:00
Ceturdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 12:00-13:00
Piektdiena 08:00-16:00 12:00-16:00 11:00-12:00
Sestdiena - - -
Svetdiena - - -

  Prakses rekviziti

Daugavpils, Ventspils iela 31 (LV-5404)

Tālrunis: +37165438037, +37129218989
E-pasts: jepozarska@inbox.lv

Ārsta mājas lapa atjaunināta: 2020-03-24

drukāt