Prakses informācija

ArST prof SIA atrodas Rīgā, Grebenščikova ielā 1, otrajā stāvā -  253.kabinetā. Praksē  ir nodrošināta  vides pieejamība personām ar  funkcionāliem traucējumiem. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar funkcionālajiem traucējumiem tiek nodrošināti uz vietas ārsta praksē. Personu ar funkcionālajiem traucējumiem iekļūšanu ārsta praksē un pārvietošanos pa ārsta prakses telpām nodrošina pati persona vai arī ārsta prakses personāls. Lai informētu ārsta prakses personālu par ierašanos  praksē, personas ar funkcionālajiem traucējumiem var zvanīt pa tālruni 26413140. Lai nodrošinātu ērtāku un savlaicīgu veselības aprūpes saņemšanu ārsta praksē, personas ar funkcionālajiem traucējumiem var iepriekš pieteikt veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanu  praksē pa tālruni 26413140 vai elektroniski, nosūtot pieteikumu uz ārsta prakses elektroniskā pasta adresi: svetlanatr@inbox.lv. Personām ar dzirdes traucējumiem, veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti, saziņā izmantojot vizuālo informāciju un, ja nepieciešams, saraksti. Veselības aprūpes pakalpojumi personām ar redzes traucējumiem tiek nodrošināti, ja nepieciešams, iesaistot ārsta prakses personālu, ērtākai pārvietošanās iespēju nodrošināšanai un cita atbalsta sniegšanai. Personām ar garīga rakstura traucējumiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti pacientam viegli uztveramā valodā.

  Pieņemšanas laiki

Prakses darba laiki Ārsta pieņemšanas laiki Akutās stundas
Pirmdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 11:00-12:00
Otrdiena 10:00-18:00 14:00-18:00 17:00-18:00
Trešdiena 09:00-17:00 09:00-13:00 12:00-13:00
Ceturdiena 11:00-19:00 15:00-19:00 18:00-19:00
Piektdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 11:00-12:00
Sestdiena - - -
Svetdiena - - -

  Prakses rekviziti

Rīga, Grebenščikova iela 1, kab.253

Tālrunis: 26413140
E-pasts: svetlanatr@inbox.lv

Ārsta mājas lapa atjaunināta: 2021-09-05

drukāt