Prakses informācija

Prakses darbinieki: Sertificēta ĢĀ Irina Šuhtujeva, sertificēta ambulatorās aprūpes māsa Anna Stebajeva, sertificēts ārsta palīgs Nadežda Grabļevska.

Projekta identifikācijas Nr.: 9.3.2.0/19/A/060
Projekta nosaukums: Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Irinas Šuhtujevas ģimenes ārsta praksē”
2019. gada 12. jūlijā noslēgts līgums starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un ģimenes ārstes Irinas Šuhtujevas praksi par ERAF projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras un tehniskā nodrošinājuma uzlabošana Irinas Šuhtujevas ģimenes ārsta praksē” ieviešanu.
Projekta mērķis ir uzlabot kvalitatīvu veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību, jo īpaši sociālās, teritoriālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem, attīstot veselības aprūpes infrastruktūru un tehnisko nodrošinājumu Irinas Šuhtujevas ģā praksē. Projekta ietvaros ģimenes ārsta kvalitatīva darba nodrošināšanai tiks iegādāta datortehnika un medicīnas ierīces.
Projekta kopējās izmaksas - 8000,00 EUR, Projekta attiecināmās izmaksas tiek finansētas 85 % apmērā (6800,00 EUR) no ERAF fonda, 9% apmērā (720,00 EUR) no valsts budžeta. ĢĀ Irina Šuhtujeva sedz sava projekta izdevumu daļa  6% apmērā – 480,00 EUR.
Projekta ietvaros laika periodā no 12.07.2019. -30.09.2019. tika iegādāts portatīvais dators ārstam un ārsta palīgam, printeris (ar kopētāja un skenera iespējām), planšetdators, papīra smalcinātājs, telefons (viedtālrunis).
Projekta ietvaros laika periodā no 01.10.2019.-06.12.2019. tika iegādāts ausu irrigators (ausu skalojamā iekārta), 2 ierīces netiešai asinsspiediena mērīšanai, iekārta ABL, ZBL holesterīna un triglicerīdu noteikšanai, urīna analizators.
Projekta ietvaros laika periodā no 07.12.2019.-16.01.2020. tika iegādāts fonendoskops parastais, fonendoskops ārstam (bērnu un pieaugušo izmeklēšanai), fonendoskops māsai, fonendoskops ārstam (bērnu izmeklēšanai), medicīniskā kušete (neregulējama), medicīniskie svari ar auguma mērītāju (pieaugušajiem), elektokardiogrāfs ar EKG analizatoru bez galda un ar somu.
Ārstniecības iestādē ir nodrošināta vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem.

  Pieņemšanas laiki

Prakses darba laiki Ārsta pieņemšanas laiki Akutās stundas
Pirmdiena 08:00-19:00 13:00-19:00 13:00-14:00
Otrdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 08:00-09:00
Trešdiena 08:00-16:00 08:00-11:00 08:00-09:00
Ceturdiena 08:00-16:00 08:00-11:00 08:00-09:00
Piektdiena 08:00-16:00 08:00-12:00 08:00-09:00
Sestdiena - - -
Svetdiena - - -

  Prakses rekviziti

Arhitektu iela 12, Daugavpils (LV-5410)

Tālrunis: +37165428745; +37120483342
E-pasts: irina.suhtujeva@inbox.lv

Ārsta mājas lapa atjaunināta: 2020-01-24

drukāt