Pacientiem

     Mūsu mājas lapā var atrast Jums nepieciešamā speciālista vai ģimenes ārsta adresi un telefonu.

     Ja speciālists vai ģimenes ārsts ir izvietojis pie mums savu Interneta mājas lapu, tad pacientam ir iespēja:

- Uzzināt ārsta pieņemšanas laikus (arī akūtās stundas);
- Uzzināt ārsta telefona numuru;
- Pierakstīties pie ārsta uz pieņemšanu konkrētājā laikā caur Internetu;
(pieejams tikai reģistrētiem lietotājiem);

Ja Jūsu ārstam vēl nav savas mājas lapas Internetā,
tad Jūs varat informēt ārstu par tādu iespēju.
Mājas lapas izvietošana mūsu mājas lapā www.MansArsts.lv – ir bezmaksas.